VOETENKEL-AMSTERDAM

Oorzaken van de achillespeesklachten

Vaak geven patenten pijn aan ter hoogte van de achillespees, achillodynie, aan de achterzijde van de hiel maar dit wil niet zeggen dat het altijd de achillespees is die de pijn veroorzaakt, er kan een slijmbeursontsteking, een botafwijking/botsplinter, pijn van omliggende spieren of een deels of geheel gescheurde achillespees, een vermoeidheidsbreuk van meestal het kuitbeen, een probleem vanuit het enkelgewricht of klachten van omliggende pezen.

Behandeling van de achillespeesklachten

Al de bovengenoemde oorzaken kunnen klachten aan de achterzijde van de hiel dan wel de achillespees geven. Dit maakt dat de behandeling voor een pijnlijke achillespees bij de ene patiënt heel anders zijn in vergelijking met de andere patiënt. Over het algemeen wordt bij een pijnlijke achillespees eerst gekozen voor behandeling met fysiotherapie, soms kan shockwave helpen. Een  ‘Strassburg sok’ kan in de nacht gedragen worden. Dit is een kous waarbij de achillespees en het peesblad van de voetzool,  de fascia plantaris,  goed wordt opgerekt. Bij de meeste mensen is een combinatie van deze  behandeling voldoende om de klachten over te laten gaan. Daarnaast kan worden gekozen voor behandeling met pijnstillers met name ontsteking remmers zoals een ibuprofen of diclofenac, gipsimmobilisatie om pees rust te geven. Ook kan shockwave behandeling een optie zijn of dry needling, dit zijn beide behandelingen die de fysiotherapeut kan uitvoeren. Ook voor deze behandelingen geld het kan helpen maar dit is lastig voorspelbaar.

Injecties: er zijn verschillende soorten injecties, ook voor de injecties geld dat sommige mensen er goed baat bij hebben en anderen niet, over het algemeen zal de sportarts deze injecties kunnen geven.

Operaties van de achillespees zijn niet gebruikelijk, wel indien deze gescheurd zijn maar voor een pijnlijke achillespees zonder scheur zijn we zeer terughoudend met een operatieve behandeling. Er zijn in de loop van de jaren diverse operaties uitgevoerd voor de achillespees klachten, de meeste zijn gericht  op het schoonmaken van de achillespees, en het genezingsproces weer te stimuleren.

Kijkoperatie van de achillespees

Soms kan gekozen worden voor een operatie van de achillespees, een kijkoperatie van de achillespees is dan een optie. Er worden 3 kleine sneetjes gemaakt net naast de achillespees, er wordt een kleine camera ingebracht en zo kan de achilles pees worden beoordeeld en schoongemaakt. Afwijkingen die worden gezien zijn verklevingen, verkalkingen en soms is er een verstoring van de bloedvoorziening van de achillespees.

De operatie lijkt in een geselecteerde groep een goed resultaat te hebben. Omdat het een niet veel voorkomende ingreep is moet dit wel met enige reserve worden gezegd. De risico’s van deze operatie zijn niet erg klein ( minder dan 1 procent), wel moet gerekend worden op een herstelperiode van minimaal 6 weken. In deze periode moeten er dagelijks rekoefeningen worden uitgevoerd voor de achillespees.

De gescheurde achillespees

De achillespees kan spontaan scheuren, vaak ontstaat in 75% van de gevallen tijdens sport. Meestal bij mannen tussen 40-50 jaar oud. Waarbij mensen vaak het gevoel hebben dat zij een trap gekregen hebben, dit is niet zo. Over de behandeling, het wel of niet opereren wisselen de meningen. In de jaren 60 werd vrijwel iedereen geopereerd in de jaren 70 werd de niet operatieve behandeling weer populair en vandaag de dag opereren we meestal de gezonde actieve mensen. Ouderen, en mensen die suikerziekte hebben en/of roken, bij deze groep patiënten lijkt het verstandig om eerst te gaan voor een, niet operatieve dat wil zeggen een gips behandeling. De behandeling bestaat meestal uit 6 tot 8 weken gips. Bij de operatie wordt de pees weer gehecht dit kan op verschillende manieren. Het grootste probleem bij de operatie aan de achillespees is het risico op een infectie en/of wond genezingsstoornis. De wond zit min of meer ter hoogte van de achillespees. De huid staat daar onder spanning en is minder goed doorbloed, daardoor is er meer kans dat de wond niet wil genezen. In het slechtste geval komt de pees ‘bloot te liggen’ en moet een deel van de pees verwijderd worden. De achillespees kan nadat deze is hersteld opnieuw scheuren, de kans dat dit gebeurt na een operatie is rond de 2% en na de gipsbehandeling 10%. De kans op een complicatie na de operatie is rond de 20%. 

 

De operatie 

Hechten van de achillespees

Er is besloten om te opereren. Om de operatie uit te kunnen voeren heeft u een goede verdoving nodig. De anesthesist is de medisch specialist die ervoor zorgt dat de operatie zonder pijn uitgevoerd kan worden. Voor een operatie aan het been kan over het algemeen gekozen worden voor een algehele narcose of een ruggenprik. U krijgt eerst nog een gesprek met de anestesiemedewerker, om indien mogelijk in overleg met u te bespreken welke anesthesie techniek voor u het beste is. Over het algemeen mag u daarover meebeslissen. Soms is er wel een sterke voorkeur van de specialist voor een algehele narcose of een ruggenprik dit heeft te maken met de operatie en met uw conditie.

De dag van de operatie: Denkt u erom u moet nuchter zijn. Nuchter zijn betekent dat u 6 uur voordat u geopereerd wordt niets mag eten en drinken!

Neem zelf krukken mee de dag van de operatie. Verder is het handig om ruim zittende kleren aan te trekken, vooral een wijde broek.

Ongeveer een half uur tot een uur voor de operatie wordt u opgehaald voor de voorbereiding voor de operatie. U mag zich dan omkleden en krijgt een operatie schort aan, en u krijgt een infuus. Dit is een klein slangetje in een bloedvat, hierdoor kunnen de medicijnen voor de narcose worden toegediend.

U gaat daarna naar de operatie kamer, daar controleren wij nog eens of alle gegevens correct zijn en begint de operatie.

 

De operatie, de operatie vindt plaats in buikligging, wat betekend dat u op uw buik ligt. Aan de achterzijde ter hoogte van de achillespees wordt een snee gemaakt in een flauwe C. Gekozen is om een C vormige snee te maken in plaats van een rechte snee. Het voordeel hiervan is dat er minder getrokken word aan de huid en dat is gunstiger voor de wond genezing. De snee zal ongeveer 15 cm lang zijn. Hoe de pees gehecht wordt is afhankelijk van de scheur, meestal kunnen de uiteinden van de pees weer aan elkaar gehecht worden met langzaam oplosbare hechtingen. Een andere techniek is dat een hechting door het hielbeen wordt gehaald. De huid zal bij voorkeur met een oplosbare hechting worden gesloten. Daarna wordt er op de OK een gips aangelegd. Op dit gips mag u niet staan of lopen. Na 1 week krijgt u een nieuw gips. Hoe lang en hoe vaak u een nieuw gips krijgt hangt af van de stand van de enkel. Maar ga ervan uit dat dit voor 4 tot 6 weken is.

Na deze periode is het belangrijk om naar de fysiotherapeut te gaan om de achillespees weer langzaam op te rekken en om het been sterk te maken.

Vaak zien we na een gescheurde achillespees dat het been altijd zwakker is. Dit hoeft geen beperking te geven.

De pees wordt gehecht maar moet wel weer genezen, over het algemeen lukt dit ook maar niet altijd. Wanneer de achillespees niet wil genezen kan uiteindelijk worden gekozen om een reconstructie uit te voeren. Dit betekend dat met een andere pees de achillespees wordt hersteld. Over het algemeen wordt de lange buiger van de grote teen daarvoor gebruikt. Dit heeft wel consequenties voor het afzetten van de voet.  Gelukkig  is er ook nog de korte buiger van de grote teen. Een reconstructie van de achillespeeswort pas uitgevoerd indien hechten van de achillespees met de eigenpees echt niet meer mogelijk is.